Avoin dialogi

avoimen dialogin menetelmää kuvaavassa paperissa Seikkula, Alakar ja Aaltonen esittävät, että ”yhteiskunnallisen konstruktionismin näkökulmasta psykoosi voidaan nähdä yhtenä keinona käsitellä kauhistuttavia elämänkokemuksia, joilla ei ole muuta kieltä kuin hallusinaatiot ja harhaluulot” ja että ”psykoottiset reaktiot on nähtävä yrityksinä saada tolkkua kokemuksista, jotka ovat niin raskaita, että ne ovat tehneet mahdottomaksi rakentaa rationaalista kerrontaa” väittäen, että tällaisista kokemuksista voidaan puhua metaforalla.

ne tarjoavat mallin, jonka mukaan ”psykoottiset reaktiot muistuttavat suuresti traumaattisia kokemuksia”, joiden uhriksi joutumisen kokemukset ”eivät ole tallentuneet siihen muistijärjestelmän osaan, joka edistää aistinvaraista päätöksentekoa”. Olettaen, että ” avoin vuoropuhelu ilman ennalta suunniteltuja teemoja tai muotoja näyttää olevan tärkeää, jotta voidaan luoda uusi kieli, jolla voidaan ilmaista elämän vaikeita tapahtumia.”

Tämä käsitys eroaa radikaalisti yleisistä psykoosipsykiatrisista malleista, joiden mukaan se johtuu aivojen biologisesta prosessista, kuten skitsofrenian dopamiinihypoteesista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.