„Arabské Jaro“ v Globální Perspektivě: Sociální Hnutí, Měnící se Kontexty a Politické změny v Arabském Světě (2010-2014)

Abstrakt

objekty této kapitoly je prozkoumat vhodnost použití pojmu sociální hnutí pro analýzu vývoje, že Arabský svět bylo divadlo během posledních několika let, a přes kritické čtení tohoto vývoje, re-rám roli takové pohyby v porovnání s ostatními faktory. Definice sociálního hnutí, které zde byly přijaty, se týká existence a působení sítě jednotlivců a skupin, které sdílejí určitý smysl pro kolektivní osud, a společně požádat o sociální a politické změny i když různé formy protestu. Výklad toho, co se stalo v Arabském světě od roku 2010 je však velmi delikátní operace, jako procesy iniciované sociální hnutí, často se obrátil do občanské války, převraty a/nebo konzervativní politický vývoj. Jak místní tvrdí a mezinárodní geo-strategie jsou také zapletený v určení různých řetězců událostí, a tak je obtížné posoudit přesnou roli sociálních hnutí v jiskření události, které vedly, nebo ne, podle místa, na změnu režimu. Čím více času plyne po událostech, tím více vyšetřovatelů se stává podezřelým ohledně role sociálních hnutí. Zdá se, že období revolučního romantismu, které události doprovázelo a bezprostředně následovalo, se stává předmětem mnohem obezřetnějších interpretací. Další potíž se přidává skutečnost, že vnímání existence a vlastnosti občanské sféry v kulturním kontextu Arabského světa byla předmětem trvalé zahradník klišé. Samotná existence a role projevů pocházejících z občanské sféry ve společnosti je tedy třeba analyzovat historicky a antropologicky, aby bylo možné posoudit povahu současných protestů. V této kapitole tvrdím, že jednou z podmínek nezbytných pro vysvětlení logiky mobilizace sociálních hnutí je přehodnocení historického rozměru občanské sféry v regionu. Současná sociální hnutí, ale také jejich vývoj od roku 2011, nelze pochopit bez pohledu na historii mobilizace v tomto kulturním kontextu. Budu zde tedy studovat kořeny občanského rozměru v arabském světě a sledovat jeho vývoj a limity v průběhu událostí, které poznamenaly region od roku 2010.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.