místa k prozkoumání

Salmon River Falls jedinečná oblast zahrnuje 112 akrů půdy. 110 stop Salmon River Falls a malebná rokle jsou oblíbenými atrakcemi tohoto nádherného pozemku státní půdy.

v roce 2000 byla vybudována Soutěska vedoucí od vodopádů až ke dnu soutěsky. Tato 600-noha stezka je strmá náročná stezka vhodná pouze pro fyzicky fit. K dispozici jsou dvě části schodiště. Proces byl postaven zkušební posádkou Adirondack Mountain Club (ADK) na základě smlouvy s DEC. V roce 2008 byly na stezce opět provedeny údržbářské a zlepšovací práce posádky ADK trail.

probíhající proti proudu od Falls Trail je Upper Falls Trail, což je přibližně jedna míle stezka, která vede podél severní strany řeky k Dam Road. Stezka byla postavena s pomocí Oswego County Youth Bureau v 1995.

stezka koryta řeky vede od konce Vodopádové stezky do koryta řeky proti proudu vodopádů. Tato krátká, zrádná, strmá, erodující stezka byla v roce 2008 vylepšena jako kroky postavené posádkou ADK trail.

Orwell, NY
(607) 753-3095 – (DEC Region 7 Cortland Office)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.