Otevřený Dialog

V papírové ilustrující Otevřený dialog metoda Seikkula, Alakar a Aaltonen postulát, že „ze sociálního konstruktér hlediska, psychóza může být viděn jako jeden způsob, jak se vypořádat s děsivou zkušeností v životě, které nemají jiný jazyk než ten, z halucinace a bludy“ a že „psychotické reakce by měla být svědky pokusů o smysl něčí zkušenosti, které jsou tak těžké, že oni už to není možné postavit racionální mluvené vyprávění“ tvrdí, že lidé mohou mluvit o takové zkušenosti v metaforách.

nabízejí model, který „psychotické reakce značně připomínají traumatické zážitky“ se zkušeností z pronásledování „není uložena v části paměti, která podporuje smysl tvorby“. Postuluje, že „otevřený dialog, a to bez jakékoliv preplanned témat nebo forem se zdá být důležitý tím, že umožňuje consturction nového jazyka, ve kterém se vyjádřil obtížné události v životě.“

Toto porozumění se zásadně liší od běžných psychiatrických modely psychózy, které zobrazit jako být způsobena biologický proces v mozku, jako jsou dopamin hypotéza schizofrenie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.