Bizonytalanság továbbra is fennáll A RUO termékek

április 1, 2011 (Vol. 31, No.7)

Jeffrey N. N. Gibbs

Az FDA szigorúbb megközelítést fontolgat a csak kutatási célú vizsgálatokkal

A csak kutatási célú (RUO) termékek mindenütt jelen vannak az élettudományi iparban. Ezeket széles körben értékesítik, jól láthatóan megjelennek a nagyobb konferenciákon, széles körben hirdetik (beleértve a GEN-t is), és a laboratóriumok rutinszerűen használják.

mégis, bármennyire gyakoriak is A Ruo-k, szabályozási státuszuk nem jól ismert. Ez nem meglepő, mert régóta rendellenes szabályozási pozíciót töltenek be.

az FDA több mint 30 évvel ezelőtt elfogadta A Ruo-kra vonatkozó rendeletet. A 21 C. F. R. 801.109 számú rendelet teljes egészében kimondja: “egy olyan termék esetében, amely a fejlesztés laboratóriumi kutatási szakaszában van, és nem hatékony in vitro diagnosztikai termékként van feltüntetve, minden címkén jól láthatóan fel van tüntetve a következő felirat:” kizárólag kutatási felhasználásra. Nem használható diagnosztikai eljárásokban.””

Ez az, hogy az FDA milyen mértékben állapította meg A Ruo-kra vonatkozó szabályozási követelményeket. Ha EGY RUO termék megfelelően van címkézve, akkor teljes mértékben megfelelt az alkalmazandó FDA követelményeknek.

Ez a nagyon könnyű szabályozási érintés megfelelő. A Ruo – k nem orvostechnikai eszközök, ezért nem tartoznak az FDA joghatósága alá. Az “eszköz” törvényi meghatározása magában foglalja azokat a termékeket, amelyeket a “betegség vagy egyéb állapot diagnosztizálására…használnak.”Definíció szerint A Ruo-kat nem diagnosztikai célokra használják. Ezért ezek nem Eszközök, ezért nem tartoznak az FDA szabályozási tartományába. Ez azt jelenti, hogy az alapvető FDA szabályozási követelmények, mint például a premarket review, A minőségbiztosítási rendszer szabályozása, az Eszközlista és a jelentések benyújtása az FDA-nak, nem alkalmazhatók.


a gyógyszeripari vállalatoknak tisztában kell lenniük A RUO termékek használatából eredő problémákkal. Például egy RUO teszt használata a biomarker kapcsolatok feltárásához és megértéséhez rendben van, de ezekre az adatokra támaszkodni egy szabályozási beadványban problémás lehet.

mik azok a RUO-k?

azonban, ha azt mondjuk, hogy A Ruo-k nem eszközök, akkor nyitva hagy egy nagy kérdést: Mik azok a Ruo-k? A diagnosztikai felhasználásra szánt termék nem RUO. Milyen célokra használják A Ruo-kat?

évtizedekkel azután, hogy az FDA kiadta A RUO-rendeletet, a válasz erre az alapvető kérdésre még mindig nem teljesen világos. Az a termék, amelyet a gyártó a kutatók számára az alapvető biológia megértésében kíván felhasználni, RUO-nak minősül. Hasonlóképpen, egy olyan vizsgálatnak, amelynek klinikai jelentősége ismeretlen, szintén jogosultnak kell lennie A RUO státusra.

például egy monoklonális antitest, amelyet azért értékesítenek, mert biológiailag érdekes tulajdonságokkal rendelkezik, de egyetlen ismert diagnosztikai felhasználás sem eshet A RUO kategóriába. A biológiai felfedezést vagy alapkutatást lehetővé tevő műszereket vagy vizsgálatokat RUO-termékként is el lehet helyezni.

a gyakorlatban az FDA szabályozási Ruo-kra vonatkozó megközelítése a kizáráson alapult, nem pedig A RUO jellemzőinek megerősítő meghatározásán. Vagyis az FDA lényegében arra összpontosított, hogy mely termékek nem Ruo-k, ahelyett, hogy azonosítaná, milyen tulajdonságok teszik a terméket RUO-nak.

ennek fényében nem meglepő, hogy az FDA Ruo-kat érintő végrehajtási tevékenységei a termékekre vonatkozó állításokra irányultak. Például egy RUO címkével ellátott termék, amelyet “a tüdőrák diagnosztizálásában nyújtott segítségként” hirdetnek, elveszíti RUO státusát, és in vitro diagnosztikaként szabályozzák. Ezzel szemben A RUO címkével ellátott terméket a kutatók felhasználhatják annak meghatározására, hogy hasznos lehet-e a tüdőrák kimutatásában.

a dolgok bonyolultabbá tétele érdekében a termék ” vizsgálati eszköznek “tekinthető, ha a gyártó az antitest klinikai teljesítményét egy adott diagnózis értékeléséhez szánta. Amint a tervezett felhasználás elmozdul annak értékeléséről, hogy az analit potenciálisan rendelkezik-e diagnosztikai hasznossággal, egy adott betegség diagnosztikai teljesítményének értékelésére, a termék szabályozási státusza A RUO-ról a vizsgálati szintre léphet.

az FDA soha nem adaptálta azon kifejezések listáját, amelyeket a vállalatoknak nem szabad használniuk A RUO termékek reklámozásakor. Az ügynökség azonban szakaszosan figyelmeztető leveleket küldött, vagy egyéb végrehajtási intézkedéseket hozott A Ruo-kat értékesítő vállalatok ellen. Ezen intézkedések alapján bizonyos elvek levezethetők.

például A Ruo-kat értékesítő vállalatok nem igényelhetik a diagnosztikai segédprogramot. A diagnosztikai hasznosság állítása nem kompatibilis A RUO megjelöléssel. Hasonlóképpen, a vállalatoknak nem szabad állítaniuk a klinikai érzékenységet, a klinikai specifitást, a negatív prediktív értéket vagy a pozitív prediktív értéket. A vállalat nem hasonlíthatja össze RUO-termékének teljesítményét egy diagnosztikai célra forgalmazott vizsgálat vagy műszer teljesítményével sem, mivel ez implicit diagnosztikai állítást jelentene.

A RUO termékeket valójában diagnosztikusan használják. A laboratóriumok RUO címkével ellátott termékeket vásárolnak, majd az eredményeket felhasználják a diagnózisok előállításához. Történelmileg, egy FDA leendő, ez a használat nem változtatta meg A Ruo termék szabályozási státusát. Az egyik jól megalapozott szabályozási elv az, hogy a termék szabályozási besorolása a gyártó objektív szándékától függ a termék iránt, nem pedig annak végső felhasználásától. Ez egy alapvető elv, amikor az eszközök, biológiai anyagok és gyógyszerek, amelyeket az FDA engedélyezett vagy jóváhagyott. A gyártó által tervezett felhasználás ellenőrzi a szabályozási osztályozást, nem pedig a termék felhasználását.

vannak arra utaló jelek, hogy az FDA személyzete szigorúbb megközelítést szeretne alkalmazni A Ruo-k számára. Néhány esetben az FDA tisztviselői kijelentették, hogy A RUO címkével ellátott termék elveszíti ezt az állapotot, ha egy laboratórium diagnosztikusan használja. Ez a megközelítés ellentétes lenne az FDA törvény egyik alaptételével. A megfelelően reklámozott termék RUO állapotát nem szabad megváltoztatni pusztán azért, mert a laboratórium A RUO termék diagnosztikai használatát választja.

az útmutató dokumentumok korábbi tervezetében az FDA azt javasolta, hogy A RUO termékeket értékesítő vállalatok kapjanak aláírt tanúsítványt a laboratóriumtól, amely kijelenti, hogy nem használja a terméket diagnosztikai célokra. Jelenleg nincs követelmény, hogy a gyártók tanúsítványt szerezzenek egy laboratóriumi ügyféltől. A termék RUO-ként történő rendeltetésszerű felhasználásának megerősítése érdekében azonban egyes gyártók felkérik a laboratóriumokat, hogy írjanak alá egy űrlapot, amelyben elismerik, hogy a terméket nem diagnosztikai felhasználásra szánják. A vevőknek és potenciális vevőknek küldött anyagoknak-beleértve a számlákat és a megrendeléseket is-legalább meg kell ismételniük a termék RUO-megjelölését.

RUOs és az FDA jóváhagyása

bár A RUO termékeket használó laboratóriumi vizsgálatok általában nem tartoznak az FDA szabályozásának hatálya alá, vannak olyan helyzetek, amikor a RUO vizsgálatok keresztezik a piac előtti felülvizsgálati folyamatot. Az átfedés egyik területe RUO-vizsgálatok vagy eszközök használata az IVD-gyártó marketingalkalmazásának támogatására. Az FDA még nem nyilvánosan és hivatalosan megfogalmazta A RUO terméket tartalmazó marketing alkalmazásokra vonatkozó politikáját. A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy legalább a RUO-terméket be kell vezetniük saját minőségbiztosítási rendszerükbe. Mivel A RUO-termékekre nem vonatkozik a minőségbiztosítási rendszerről szóló rendelet, a kérelmezőnek megfelelő minőségfelügyeletet kell kidolgoznia A RUO-összetevő tekintetében.

bizonyos körülmények között szükség lehet A RUO termék FDA-engedélyének megszerzésére az alkalmazás sikere érdekében. A RUO-ként értékesített egyéb alacsonyabb kockázatú termékek esetében az FDA aggályai néha kielégíthetők azzal, hogy a harmadik fél szállítója újra címkézi a terméket “in vitro diagnosztikának”, és az FDA-val mint eszközzel felsorolja. A RUO-termékeket termékükbe beépítő IVD-vállalatoknak korai szakaszban konzultálniuk kell az FDA-val A RUO-termék használatával kapcsolatos lehetséges kérdések kezelése érdekében. Ez különösen akkor fontos, ha A RUO termék alapvető szerepet játszik a potenciális diagnosztikai termékben.

a gyógyszeripari vállalatoknak is figyelniük kell A RUO-termékek klinikai vizsgálatokban történő használatából eredő kérdésekre. A klinikai vizsgálat során nincs akadály A Ruo-k használata ellen. Egy RUO termék például felhasználható egy új biomarker változásainak értékelésére egy II. fázisú vizsgálatban. Az egyik fő probléma azonban az, hogy a kapott adatok elfogadhatóak-e az FDA felülvizsgálói számára a jóváhagyás támogatása érdekében. A RUO teszt használata a biomarker kapcsolatok feltárásában és megértésében rendben van, de ezekre az adatokra támaszkodni egy szabályozási beadványban problémás lehet. Ha társdiagnosztikára van szükség a gyógyszer jóváhagyásához, A RUO termék nem lesz elfogadható.

az FDA felismerte, hogy a Ruo-kkal kapcsolatos részletesebb útmutatás hasznos lenne. Az 1990-es évek elején az FDA számos útmutató dokumentumtervezetet javasolt. Ezt az erőfeszítést végül felhagyták. A közelmúltban az FDA jelezte, hogy hamarosan iránymutatás-tervezetet tervez kiadni. Az, hogy mikor jelenik meg a dokumentumtervezet, vagy mit fog mondani, továbbra is bizonytalan.

A Ruo-k a termékek fontos osztálya. Az évek során számos kérdést vetettek fel, és jelentős szabályozási vitákat váltottak ki. Az FDA függőben lévő útmutatótervezete valószínűleg nem válaszol minden kérdésre vagy véget vet a vitáknak.

Jeffrey N. Gibbs ([email protected]) a Hyman igazgatója, Phelps & McNamara.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.