kipu ja muut haittavaikutukset artrografian jälkeen: prospektiivinen arviointi 1085 potilaalla

tarkoitus: kivun ja muiden haittavaikutusten prospektiivinen arviointi magneettikuvauksen jälkeen.

materiaalit ja menetelmät: saatiin Institutional review Boardin hyväksyntä ja potilaan tietoon perustuva suostumus. Artrografiaa tehtiin 1085 potilaalle. 1011 potilaalle annettiin 2 mmol/L gadopentetaattidimeglumiinia injektiona. Potilaille, joiden ranteet tutkittiin, annettiin 5 mmol/L gadoteraatti dimeglumiinia injektiona. Kipu mitattiin välittömästi injektion jälkeen, 4 tuntia injektion jälkeen, 1 päivä injektion jälkeen ja 1 viikko injektion jälkeen, ja sitä verrattiin kipuun lähtötilanteessa (ennen varjoaineen pistämistä). Kivun mittaamiseen käytettiin visuaalista analogia-asteikkoa tai sanallista arvosteluasteikkoa (pistealue, 0-10). Kun lisääntynyt kipu jatkui seurantajakson lopussa, tehtiin lisäarviointi infektion poissulkemiseksi. Arvioituja kipuun mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä olivat aika injektion jälkeen, nivelten tyyppi, varjoaineen määrä, potilaan ikä ja sukupuoli sekä radiologikokemus. Varianssi analysoitiin toistuvin toimenpitein.

tulokset: kivun keskimääräinen lisääntyminen oli voimakkainta 4 tuntia injektion jälkeen (p < .0001). Kasvu oli voimakkainta lonkassa, seuraavaksi eniten kyynärpäässä, polvessa, ranteessa, nilkassa ja olkapäässä. (Liitosten väliset erot eivät olleet merkittäviä .) Kipupisteet palautuivat lähtötasolle 1 viikon kuluttua injektiosta. Alle 30-vuotiailla potilailla kipu oli voimakkaampaa kuin muiden ikäryhmien potilailla kaikkina ajankohtina (P = .044). Nivelen tyyppi, varjoaineen tilavuus (P = .44), potilaan sukupuoli (P = .29), ja radiologikokemus (P = .10) ei vaikuttanut merkitsevästi kipupisteisiin. Yhdelläkään potilaalla ei ollut infektiota tai muita vakavia sivuvaikutuksia. Nivelkipujen lisäksi lieviä haittavaikutuksia olivat paine, päänsärky, lihaskipu, käden turvotus, väsymys, huimaus, kohonnut verensokeri ja kutina.

johtopäätös: artrografia lisää tilapäisesti nivelperäistä kipua. Tällainen kipu riippuu potilaan iästä, mutta ei liitostyypistä, varjoaineen tilavuudesta, potilaan sukupuolesta tai radiologikokemuksesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.