Åpen Dialog

i en artikkel som illustrerer Open dialog method Seikkula, postulerer Alakar Og Aaltonen at «fra sosialkonstruksjonistisk synspunkt kan psykose ses som en måte å håndtere skremmende opplevelse i ens liv som ikke har annet språk enn hallusinasjoner og vrangforestillinger» og at «psykotiske reaksjoner bør sees forsøk på å gi mening om ens erfaringer som er så tunge at de har gjort det umulig å konstruere en rasjonell muntlig fortelling» og argumenterer for at folk kan snakke om slike erfaringer i metafor.

de tilbyr en modell som «psykotiske reaksjoner i stor grad ligner traumatiske opplevelser» med opplevelser av victimization «ikke blir lagret i den delen av minnesystemet som fremmer sense-making». Postulerer at » en åpen dialog, uten noen forhåndsplanlagte temaer eller former synes å være viktig for å muliggjøre konstruksjonen av et nytt språk for å uttrykke vanskelige hendelser i ens liv.»denne forståelsen adskiller seg radikalt fra vanlige psykiatriske modeller av psykose som ser det som forårsaket av en biologisk prosess i hjernen, som dopaminhypotesen om schizofreni.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.