Determinanter av vellykket diabetes selvstyringsadferd blant kvinner Av Arabisk avstamning med Type 2 Diabetes

Bakgrunn: Type 2 Diabetes (T2D) fortsetter Å være et eskalerende folkehelseproblem bidrar til økt sykelighet og dødelighet. Selv om komplikasjonene AV T2D er en stor trussel mot helsen til Kvinner Av Arabisk avstamning, er det mangel på informasjon om deres helsepraksis og diabetes selvstyringsadferd.

Mål: Formålet er å undersøke virkningen av diabetes kunnskap, sosial / familie støtte, acculturation, og diabetes-relaterte emosjonelle plager PÅ DSM atferd og glykemisk kontroll blant Kvinner Av Arabisk avstamning utnytte Roy Tilpasning Modell.

Metode: en ikke-eksperimentell korrelasjonsbeskrivende design. RESULTATER: BMI, Diabeteskunnskap, diabetesrelatert emosjonell nød og Nivået Av HbA1C forklarte 28% av variansen I dsm-atferd. DSM-atferd var negativt relatert til diabetesrelatert emosjonell nød. DSM-atferd var positivt relatert til diabeteskunnskap Og HbA1C.

Konklusjoner: funnene i dette arbeidet ga grunnlag for videre avansert forskningsdesign, inkludert eksperimentelle design for å utvide kunnskapen om dette fenomenet og hvordan man håndterer denne sykdommen vellykket, men likevel en kulturelt hensiktsmessig metode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.