effekt, toleranse Og sikkerhet av En ny oral formulering Av Sandimmun-Sandimmun Neoral ved alvorlig refraktær atopisk dermatitt

Mål: å undersøke effekt, toleranse og sikkerhet av En ny oral formulering Av Sandimmun-Sandimmun Neoral ved alvorlig refraktær atopisk dermatitt i en åpen multisenterstudie.

Metoder: studien ble gjennomført i tre deler. Etter 2 ukers screening Ble Sandimmun Neoral påbegynt med en dose på 3 mg / kg per dag og fortsatte til remisjon eller i maksimalt 8 uker, hvoretter dosen ble halvert og fortsatte i ytterligere 2 uker og deretter seponert. Etter behandlingsperioden ble pasientene fulgt opp først i 8 uker og deretter til tilbakefall eller i maksimalt 24 uker.

Forsøkspersoner: Tjuetre pasienter med alvorlig refraktær atopisk dermatitt (15 kvinner, åtte menn) gjennomsnittsalder 27.2 +/- 14.6 år (13-70 år) gikk inn og 22 pasienter fullførte studien (ett frafall på grunn av tilbaketrekking av samtykke).

Resultater: ETTER avsluttet fulldose (gjennomsnittlig varighet 6,5 uker) og halvdose behandlingsperioder, reduserte SCORAD-indeksen med henholdsvis 82 og 90%. Forbedring startet så tidlig som ved 2 og 4 ukers behandling (gjennomsnittlig reduksjon I SCORAD: 37,5 og 71,7%). Ved slutten av behandlingsfasen var reduksjoner i EDS, sykdomsintensitet, DSS, kløe og søvntap henholdsvis 85, 88, 79, 85 og 96%. Samlet effekt ble vurdert som meget god eller god hos henholdsvis 96 og 100% av pasientene ved behandlingsslutt og etter 8 ukers oppfølging. Under oppfølgingen av 24 uker etter behandling hadde 73% av pasientene tilbakefall, mens 27% fortsatt var i remisjon ved slutten av 24 uker. Hos de 22 pasientene som fullførte studien, ble det ikke observert bivirkninger som ville ha nødvendiggjort dosereduksjon eller seponering. Tolerabilitet ble vurdert som meget god eller god hos henholdsvis 91 og 96% av pasientene, ved behandlingsslutt og etter 8 ukers oppfølging. Bivirkninger observert var: kvalme (18%), hirsutisme (9%), hodepine (4,5%), epigastrisk smerte (4,5%), parestesi (4,5%), furuncle (4,5%) og herpes labialis (4,5%). Ingen signifikante endringer i vitale tegn, hematologiske og biokjemiske parametere og serumkreatinin ble observert i løpet av studien, bortsett fra eosinofili, som ble redusert med 40% mot slutten av behandlingen.

Konklusjoner: Våre resultater antydet at kortsiktig (8 uker), lav dose (3 mg/kg per dag) Sandimmun Neoral behandling er en effektiv, sikker og godt tolerert behandling for atopisk dermatitt refraktær til konvensjonelle behandlingsmodaliteter og kan føre til langsiktig remisjon av sykdommen hos noen pasienter. Imidlertid vil en dobbeltblind, placebokontrollert, langsiktig oppfølgingsstudie være nødvendig for å bekrefte disse resultatene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.