Management By Exception

Hva Er Management By ExceptionManagement By Exception er en stil av business management som fokuserer på å identifisere og håndtere saker som avviker fra normen. Ledelse Ved Unntak har både en generell forretningsapplikasjon og en business intelligence-applikasjon.Generelle forretnings unntak er tilfeller som avviker fra den normale atferden i en forretningsprosess og trenger å bli tatt vare på unikt, typisk ved menneskelig inngripen.

årsaken kan være prosessavvik, problemer med infrastruktur eller tilkobling, eksterne avvik, forretningsregler av dårlig kvalitet, misdannede data osv.

Management by Exception Her er praksisen med å undersøke, løse og håndtere slike hendelser ved hjelp av dyktige medarbeidere og programvareverktøy. God ledelse kan bidra til effektiviteten av forretningsprosesser.ofte i disse tilfellene vil prosessen bli kalt unntaksstyring, da unntakssaker ikke er det eneste fokuset på ledelsespolitikken, og unntaksstyring (i motsetning til ledelse Ved Unntak) betegner en mer moderat anvendelse av prosessen.Ledelse Ved Unntak (Mbe), når det brukes på virksomheten, er en lederstil som gir ansatte ansvaret for å ta beslutninger og å oppfylle sitt arbeid eller prosjekter av seg selv.

den består av fokus og analyse av statistisk relevante anomalier i dataene.

hvis det oppstår en uvanlig situasjon eller avvik i de registrerte dataene, som kan føre til vanskeligheter for virksomheten og ikke kan styres av den ansatte på hans nivå, skal den ansatte sende beslutningen videre til neste høyere nivå.

for eksempel, hvis alle produkter selger til sitt forventede volum for kvartalet, bortsett fra et bestemt produkt som er underpresterende eller overpresterende med en statistisk relevant margin, vil bare dataene for det produktet bli presentert for lederne for videre undersøkelse og oppdagelse av grunnårsaken.

Ledelse Ved Unntak kan frembringe forretningsfeil og oversikter, ineffektive strategier som må forbedres, endringer i konkurranse og forretningsmuligheter.Ledelse Ved Unntak er ment å redusere ledelsesbelastningen og gjøre det mulig for ledere å bruke tiden mer effektivt på områder der det vil få mest mulig innvirkning.

Unntaksbehandling har OGSÅ ET IT-program.når du skriver kode, hvis programmereren ser at det vil være et eksepsjonelt tilfelle der en forhåndsdefinert antagelse av søknaden vil bli brutt, må programmereren håndtere Det Unntaket programmatisk fra begynnelsen.

Fordeler med ledelse Ved Unntak

den største fordelen med ledelse Ved Unntak er at problematiske problemer identifiseres raskt, og ledere kan bruke sin tid og energi mer klokt for viktige saker enn for mindre viktige som kan provosere forsinkelser i deres daglige drift.

I Tillegg må ledere jobbe mindre med statistikk, og hyppigheten av å ta beslutninger blir mindre, noe som sparer tid. Som ledere tar færre beslutninger, har ansatte mer ansvar, noe som øker motivasjonen.

ulempen med ledelse Ved Unntak

Forekomster av feil i beregning av budsjetter resulterer i store variansforskjeller, og å finne feilene kan være tidkrevende.Videre er finansanalytikere som er ansvarlige for beregningsavvik, økende overheadkostnader for et selskap. Hvis finansanalytikere ikke gjør det bra, vil det bli bortkastet tid og penger.en annen ulempe er at bare ledere har makt over virkelig viktige beslutninger, noe som kan være demotiverende for ansatte på et lavere nivå. Videre kan tiden det tar å overføre problemene til ledere være tidkrevende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.