Original Artikkeleffektivitet og Sikkerhet AV AR101 I Oral Immunterapi For Peanøttallergi: Resultater AV ARC001, En Randomisert, Dobbeltblind, Placebokontrollert Fase 2 Klinisk Studie

Aimmune Therapeutics, Inc. bevilget midler til denne studien. Dette arbeidet ble utført med støtte Fra Harvard Catalyst | Harvard Clinical And Translational Science Center (Nasjonalt Senter for Forskningsressurser og Nasjonalt Senter for Advancing Translational Sciences, National Institutes Of Health Award UL1 TR001102), University Of North Carolina Klinisk Og Translational Science Center, National Institutes Of Health Award UL1TR001111, Icahn School Of Medicine Klinisk Og Translational Science Center, National Institutes Of Health Award UL1TR000067, Children ‘ S Hospital Of Philadelphia Clinical And Translational Science Center (National Senter FOR Fremme Translasjonelle Vitenskaper, National Institutes Of Health Award UL1TR000003).Interessekonflikter: Ja Bird har mottatt forskning og reisestøtte fra Aimmune Therapeutics; er på Food Allergy Research and Education Clinical Advisory Board Executive Committee; har mottatt konsulentavgifter fra Aimmune Therapeutics (Global Advisory Board) Og Wedbush Consulting; har mottatt forskningsstøtte fra DBV Technologies; har mottatt forelesningsavgifter fra DBV Technologies og Aimmune Therapeutics. J. M. Spergel har mottatt forskningsstøtte fra AIMMUNE, Food Allergy Research And Education (FARE), End Allergy Together, Og National Institutes Of Health (NIH); har mottatt konsulentavgifter fra DBV Technologies og Regeneron; har mottatt forelesningsavgifter Fra Abbott og Medscape; mottar royalties fra UpToDate; og har aksjer/aksjeopsjoner I DBV Technologies. Sm Jones har mottatt forskningsstøtte Fra Aimmune, Food Allergy Research and Education, OG DBV Technologies; er på Aimmune Scientific Advisory Board; er på Food Allergy Research and Education Research Advisory Board. R. Rachid har mottatt forsknings – og reisestøtte og konsulentbistand fra Aimmune Therapeutics. A. H. Assa ‘ ad har mottatt forsknings-og reisestøtte, og konsulentavgifter fra Aimmune; er medlem av American Academy Of Allergy, Astma & Immunology (AAAAI) Styret (ubetalt, men fikk reisestøtte); er ansatt I Cincinnati Children ‘ S Hospital Medical Center; har mottatt forskningsstøtte fra DBV Technologies og Astellas; har mottatt forelesningsavgifter og reisestøtte fra AAOA, Pittsburgh Allergy Society, Toledo Allergy Society, Intermountain Allergy Society, Southeastern Allergy Society, Michigan Allergy Society, Winthrop University, Akron University, Egyptian Allergy Society, Aaaai, American College Of Allergy, Astma & Immunologi (ACAAI) og World Allergy Organization (WAO). J. Wang har mottatt forskning og reisestøtte samt konsulent-og forelesningsavgifter fra Aimmune; og mottar royalties fra UpToDate. S. A. Leonard har mottatt forskningsstøtte fra Aimmune Therapeutics, FARE Og DBV Technologies; er på FARE Medical Advisory Board; har mottatt forelesningsavgifter Fra University Of California, San Diego. Ss Laubach har mottatt forskningsstøtte fra Aimmune; og har mottatt reisestøtte fra Matallergi Forskning og Utdanning. Eh Kim har mottatt konsulenthonorar fra Aimmune Therapeutics og DBV Technologies; har mottatt reisestøtte fra Aimmune Therapeutics; har mottatt konsulenthonorar fra HC Wainwright; har mottatt forskningsstøtte FRA NIH og FARE; og har mottatt foredragshonorar Fra Eastern Allergy Conference. B. P. Vickery har mottatt forskningsstøtte fra, er ansatt av,og har lager / aksjeopsjoner i Aimmune Therapeutics. A. Cianferoni har mottatt forskningsstøtte fra Aimmune og DBV; har mottatt forelesningsavgifter fra DBV. A. J. MacGinnitie har mottatt forskningsstøtte fra Aimmune Og DBV Technologies. A. W. Burks er EN NIH Overfølsomhet, Autoimmune, Og Immun-mediert Sykdommer studie seksjon medlem; er medlem AV NIH Allergi, Immunologi, Og Transplantasjon Research committee review panel; Er en begrenset minoritetsaksjonær I Allertein; mottar royalties fra American Society For Microbiology og Elsevier; var på FARE advisory board; er medlem Av World Allergy Organization board; har mottatt forskningsstøtte fra FARE, NIH OG Wallace Research Foundation; har mottatt konsulentavgifter fra Adept Field Solutions, Aimmune Therapeutics, Astellas Pharma Global Development, Biomerica, Evelo Biosciences / Epiva Biosciences, First Manhattan Co, Genentech, GLG Research, Insys Therapeutics, Intrommune Therapeutics, Ppd Development, Regeneron, Sanofi US Services,SRA International, Stallergenes, UKKO, Inc., Og Valeant Pharmaceuticals Nord-Amerika; og er på Aimmune Therapeutics advisory board. Resten av forfatterne erklærer at de ikke har noen relevante interessekonflikter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.