Usikkerhet Vedvarer MED RUO Produkter

1 April 2011 (Vol. 31, no. 7)

Jeffrey N. N. Gibbs

FDA Kan Vurdere Mer Restriktiv Tilnærming Med Forskning Bruk Bare Analyser

FORSKNING bruk BARE (RUO) produkter er allestedsnærværende i life science industrien. De er mye solgt, fremtredende vises på store konferanser, mye annonsert (inkludert I GEN), og rutinemessig brukt av laboratorier.

Likevel, så vanlig Som RUOs er, er deres regulatoriske status ikke godt forstått. Det er ikke overraskende fordi de lenge har hatt en uregelmessig reguleringsposisjon.

FDA vedtok en forskrift som dekker RUOs mer enn 30 år siden. Forskriften, 21 C. F. R. § 801.109, sier i sin helhet: «for et produkt i laboratorieforskningsfasen av utvikling, og ikke representert som et effektivt in vitro-diagnostisk produkt, bærer all merking uttalelsen, fremtredende merket,» Kun For Forskningsbruk. Ikke til bruk i diagnostiske prosedyrer.'»

Det er i hvilken grad FDA har etablert regulatoriske krav til RUOs. Hvis ET RUO-produkt er riktig merket, har det fullt ut oppfylt DE gjeldende FDA-kravene.

denne svært lette regulatoriske berøringen er hensiktsmessig. RUOs er ikke medisinsk utstyr og er derfor ikke UNDERLAGT FDA jurisdiksjon. Den lovbestemte definisjonen av en» enhet «inkluderer produkter som er ment å bli brukt i» diagnose … av sykdom eller andre forhold.»Per definisjon Er RUOs ikke ment å bli brukt diagnostisk. Derfor er de ikke enheter og derfor ikke INNENFOR FDAS regulatoriske domene. Dette betyr at DE grunnleggende FDA-regulatoriske kravene, for eksempel premarket review, Quality System Regulation, device listing og innlevering av rapporter TIL FDA, ikke gjelder.


Farmasøytiske selskaper må være klar over problemer som stammer fra bruk AV RUO produkter. For eksempel er DET bra å bruke EN RUO-test for å utforske og forstå biomarkørforhold, men å stole på disse dataene i en regulatorisk innsending kan være problematisk.

Hva ER RUO ‘ s?

men å si RUOs er ikke enheter forlater åpne et stort spørsmål: Hva er Da RUOs? Et produkt som er ment å bli brukt diagnostisk er ikke EN RUO. For hvilke formål Er RUOs ment å bli brukt?Tiår Etter AT FDA utstedte RUO-forskriften, er svaret på det grunnleggende spørsmålet fortsatt ikke helt klart. Et produkt som er ment av produsenten å bli brukt av forskere i å forstå grunnleggende biologi ville kvalifisere SOM EN RUO. Tilsvarende bør en analyse med ukjent klinisk relevans også være kvalifisert FOR RUO-status.for eksempel kan et monoklonalt antistoff som selges fordi det har biologisk interessante egenskaper, men ingen kjent diagnostisk bruk, falle inn I RUO-kategorien. Instrumenter eller analyser som er ment å muliggjøre biologisk oppdagelse eller grunnforskning, kan også plasseres som ET RUO-produkt.I praksis HAR FDAS tilnærming til regulatoriske RUOs vært basert på utelukkelse, i stedet for å bekreftende definere egenskapene til EN RUO. DET VIL si AT FDA i hovedsak har fokusert på hvilke produkter som ikke Er RUOs, i stedet for å identifisere hvilke egenskaper som gjør et produkt TIL EN RUO.Gitt dette er det ikke overraskende AT FDAS håndhevelsesaktiviteter som involverer RUOs har vært rettet mot påstandene for produktene. FOR eksempel vil et PRODUKT merket RUO, men annonsert «som et hjelpemiddel til å diagnostisere lungekreft», miste SIN RUO-status og bli regulert som en in vitro-diagnostisk. Omvendt kan et produkt merket SOM RUO brukes av forskere for å avgjøre om det kan ha nytte i påvisning av lungekreft.

Å gjøre saker mer komplisert, kan produktet anses som en «undersøkelsesanordning» hvis produsenten er ment for antistoffets kliniske ytelse for en bestemt diagnose som skal evalueres. Når den tilsiktede bruken skifter fra å vurdere om analytten potensielt kan ha diagnostisk nytte for å evaluere sin diagnostiske ytelse for en bestemt sykdom, kan produktets regulatoriske status bevege seg fra RUO til undersøkelsesmessig.FDA HAR aldri tilpasset en liste over vilkår som selskaper ikke bør bruke når de markedsfører RUO-produkter. Byrået har imidlertid periodisk sendt advarselsbrev eller tatt andre håndhevelseshandlinger mot selskaper som selger RUOs. Basert på disse handlingene kan visse prinsipper utledes.

for eksempel bør selskaper som selger RUOs ikke kreve diagnostisk verktøy. En påstand om diagnostisk nytte er ikke kompatibel MED RUO-betegnelsen. På samme måte bør selskaper ikke komme med påstander om klinisk sensitivitet, klinisk spesifisitet, negativ prediktiv verdi eller positiv prediktiv verdi. Selskapet bør heller ikke sammenligne YTELSEN TIL SITT RUO-produkt med ytelsen til en analyse eller et instrument markedsført for diagnostisk bruk, siden det ville utgjøre en implisitt diagnostisk påstand.

RUO-produkter brukes faktisk diagnostisk. Laboratorier kjøper produkter merket SOM RUO og bruker deretter resultatene til å generere diagnoser. Historisk, fra EN FDA prospektiv, endret ikke bruken DEN regulatoriske statusen TIL RUO-produktet. Et godt etablert reguleringsprinsipp er at regulatorisk klassifisering av et produkt avhenger av produsentens objektive hensikt for produktet i stedet for hvordan det til slutt brukes. Dette er et grunnleggende prinsipp når det gjelder enheter, biologiske stoffer og stoffer som har blitt ryddet ELLER godkjent AV FDA. Det er bruken som er beregnet av produsenten som styrer regulatorisk klassifisering, ikke bruken som produktet er satt på.

DET er noen indikasjoner PÅ AT FDA-personell ønsker å vedta en mer restriktiv tilnærming til RUOs. I NOEN få tilfeller HAR FDA-tjenestemenn uttalt at et produkt merket SOM RUO mister den statusen hvis et laboratorium bruker det diagnostisk. Denne tilnærmingen ville være i strid med EN av DE grunnleggende prinsippene I FDA-loven. RUO-statusen til et riktig forfremmet produkt bør ikke endres bare fordi et laboratorium velger å bruke ET RUO-produkt diagnostisk.I tidligere utkast til veiledningsdokumenter foreslo FDA at selskaper som selger RUO-produkter, får et signert sertifikat fra laboratoriet som sier at det ikke ville bruke produktet til diagnostiske formål. Det er for tiden ingen krav om at produsenter får et sertifikat fra en laboratoriekunde. For å forsterke produktets tiltenkte bruk som RUO, ber noen produsenter laboratorier om å signere et skjema som bekrefter at produktet ikke er ment å bli brukt diagnostisk. I det minste skal materialene som sendes til kunder og potensielle kunder, inkludert fakturaer og innkjøpsordrer, gjenta RUO-betegnelsen til produktet.

RUOs Og FDA-Godkjenning

selv om laboratorietester som bruker RUO-produkter generelt ikke er UNDERLAGT FDA-regulering, er DET situasjoner der RUO-analyser krysser med premarket-gjennomgangsprosessen. Ett område av overlapping innebærer bruk AV RUO analyser eller instrumenter til støtte for en markedsføring søknad AV EN IVD produsent. FDA har ennå ikke offentlig og formelt formulert sin politikk på markedsføring programmer som inneholder EN RUO produkt. Søkere må være oppmerksomme på at DE i det minste må bringe RUO-produktet inn i sitt eget kvalitetssystem. FORDI RUO produkter ikke er underlagt Kvalitetssystemet Regulering, vil søkeren trenger for å utvikle riktig kvalitet tilsyn FOR RUO komponent.

under noen omstendigheter kan DET til OG MED være nødvendig Å få FDA-godkjenning FOR RUO-produktet for at søknaden skal lykkes. FOR andre lavere risikoprodukter som selges SOM RUO, KAN FDAS bekymringer noen ganger tilfredsstilles ved å ha tredjepartsleverandøren relabel sitt produkt som en «in vitro diagnostisk» og liste DEN MED FDA som en enhet. IVD-selskaper som inkorporerer RUO-produkter i deres produkt, bør konsultere FDA på et tidlig stadium for å løse potensielle problemer som involverer bruk av ET RUO-produkt. DETTE er spesielt viktig hvis RUO-produktet spiller en grunnleggende rolle i det potensielle diagnostiske produktet.Farmasøytiske selskaper må også være oppmerksomme på problemene som skyldes bruk AV RUO-produkter i kliniske studier. Det er ingen bar mot Bruk Av RUOs under en klinisk undersøkelse. ET RUO-produkt kan for eksempel brukes til å evaluere endringer i en ny biomarkør i En Fase II-studie. Et stort problem er imidlertid om de resulterende dataene vil være akseptable FOR FDA-anmeldere for å støtte godkjenning. Å bruke EN RUO-test for å utforske og forstå biomarkørforhold er greit, men å stole på disse dataene i en regulatorisk innsending kan være problematisk. Hvis en ledsagerdiagnostikk er nødvendig for godkjenning av legemidlet, VIL ET RUO-produkt ikke være akseptabelt.FDA har anerkjent at mer detaljert veiledning som involverer RUOs ville være nyttig. PÅ begynnelsen av 1990-tallet foreslo FDA flere utkast til veiledningsdokumenter. Denne innsatsen ble til slutt forlatt. MER nylig HAR FDA indikert at DET planlegger å utstede et utkast til veiledning snart. Når det utkastet dokumentet vil bli utgitt eller hva det vil si er fortsatt usikkert.

RUOs er en viktig klasse av produkter. Gjennom årene har de reist mange spørsmål og provosert betydelig regulatorisk kontrovers. FDAS ventende utkast til veiledningsdokument er usannsynlig å svare på alle spørsmålene eller avslutte kontroversene.

Jeffrey N. Gibbs ([email protected]) er direktør Ved Hyman, Phelps & McNamara.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.