bescherming van bedreigde haaien en roggen

LDF ondersteunt vier projecten die gericht zijn op het verminderen van haaiensterfte in prioritaire regio ‘ s, waaronder een instandhoudingsprogramma in het zuidwesten van de Indische Oceaan. Er zullen beleidsmaatregelen en instrumenten worden ontwikkeld om concrete verbeteringen aan te brengen in de instandhouding van deze kwetsbare soorten.

meer dan 1.100 soorten haaien en roggen die in de zee-en zoetwaterwateren van de wereld leven, lopen een steeds groter risico met uitsterven te worden bedreigd als gevolg van overbevissing, verlies van habitats en andere bedreigingen. Overbevissing is de meest directe bedreiging voor deze soorten geworden vanwege een aantal factoren: de dalende aantallen visserij om aan de menselijke vraag te voldoen, destructieve en vaak industriële visserijpraktijken die enorme aantallen oceaansoorten in een zeer snel tempo uitroeien, en de sterke vraag naar producten van haaien en roggen, zoals vinnen, vlees, olie en kieuwplaten. Een ander belangrijk probleem waarmee haaien en roggen worden geconfronteerd, is het volslagen gebrek aan politieke wil en bestuursstructuren op mondiaal, nationaal en lokaal niveau om te voorzien in de juiste beschermingsmaatregelen die deze soorten zo dringend nodig hebben. Haaien en roggen zijn bijzonder gevoelig voor overbevissing omdat ze over het algemeen langzaam groeien, laat rijpen en weinig jongen voortbrengen. Deze factoren vormen een verdere motivering voor ons om actieve maatregelen te nemen om hun overleving te waarborgen.’s werelds toonaangevende experts op het gebied van haaien en roggen (de Wildlife Conservation Society, Shark Advocates International, Shark Trust, TRAFFIC, World Wildlife Fund en de IUCN Shark Specialist Group) werken samen aan een tienjarig wereldwijd initiatief voor het behoud van haaien en roggen. Om dit wereldwijde initiatief van start te laten gaan, ondersteunt LDF vier strategische proefprojecten die zich richten op prioritaire regio ‘ s, beleidsmaatregelen en instrumenten, en concrete verbeteringen in het beheer en de instandhouding van deze kwetsbare soorten.

deze vier projecten zijn gericht op het bereiken van de volgende resultaten in het komende jaar:

  • behoud van haaien en roggen in het zuidwesten van de Indische Oceaan: het bereiken van de politieke verbintenis van de lidstaten van het Nairobi-Verdrag om een reeks beleidsmaatregelen uit te voeren ter bescherming van haaien en roggen op regionaal en nationaal niveau.
  • ontwikkeling van argumenten voor de bescherming van belangrijke bedreigde haaiensoorten in CITES: Wetenschappelijke analyses, met inbegrip van beoordelingen van bedreigde soorten op de Rode Lijst, van onbeschermde soorten die momenteel in aanmerking komen voor een nieuwe CITES-lijst (Convention on International Trade in Endangered Species), die de basis zou vormen voor de bescherming tegen de internationale handel van hun vinnen, vlees en andere waardevolle delen.
  • tien eenvoudige dingen om de sterfte van haaien en roggen in Indonesië en daarbuiten te beheren: het ontwikkelen van een reeks op wetenschap gebaseerde beschermingsmaatregelen voor haaien en roggen die snel kunnen worden ingevoerd in de regio ‘ s waar een hoge sterfte van haaien plaatsvindt.verbetering van de bescherming van haaien en roggen in regionale organisaties voor visserijbeheer: uitbreiding van de internationale visserijbeperkingen voor zwaar beviste haaien en roggen, bescherming van bijzonder kwetsbare soorten en verscherping van het verbod op het vinnen via de regionale organisaties voor visserijbeheer.ldf werkt actief samen met een groep stichtingen en organisaties om een alliantie te ontwikkelen die zich ertoe verbindt een einde te maken aan het slachten van haaien en roggen en hun bevolkingsaantal te herstellen voordat het te laat is. Een formele start van deze inspanning wordt verwacht in het komende jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.