De Waterman energie

‘ Water ben ik, uitgegoten voor dorstige mensen. Het is de taak om op alle mogelijke manieren tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen en om de juiste menselijke relaties tot stand te brengen, zodat het licht en de liefde en het Plan onder alle mensen van deze wereld kunnen circuleren.’

door het wegvagen van de Vissische energie en de Aquarian energie die enthousiast binnenkomt, kan tribale strijd worden waargenomen in elk gebied van de samenleving: de bewakers van de gevestigde inzichten, waarden en normen tegen de ontdekkingsreizigers en protagonisten van een volledig nieuwe aanpak. Let op de vele ‘hoofdpijn bestanden’ die we tegenkomen in deze overgangsfase. Toch spelen ook veel positieve kwesties een rol. De bredere realiteit van Waterman kan ook worden gevonden in de grotere belangstelling voor ‘nieuwe’ onderwerpen, zoals het paranormale en spiritualiteit, evenals in science fiction en fantasie. Harry Potter en Star Wars behoren niet voor niets tot de best bezochte films aller tijden. De opkomst van groen bewustzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen behoren natuurlijk ook tot de geest van deze nieuwe tijd: precies zoals Marylin Ferguson in haar boek The Aquarian Conspiracy uit 1980 had beschreven .bovendien is de introductie van het internet natuurlijk een prachtige fysieke voorloper van de spirituele Aquarian notie dat we allemaal verbonden zijn. De manier waarop het internet uiteindelijk tot stand is gekomen, is ook een perfect aquariaans wonder: ontwikkeld via ‘open source’, transparant en tot op zekere hoogte eigenaarloos. De komst van de sociale media – iedereen kan nu je ‘buurman’ en ‘vriend’ zijn – is ook een fysieke voorloper van dit spirituele gedachtegoed. De wereld is plotseling een stuk kleiner geworden (en groter natuurlijk).

zelfs materie zelf slinkt steeds meer naar de achtergrond. Producten worden niet alleen steeds kleiner en compacter, fysieke kabels worden vervangen door ‘straling’ (oscillaties) en gegevens worden ‘in de cloud’bewaard. Zoals het astrologisch gebeurt is Waterman niet alleen een symbool gerelateerd aan water, maar ook een teken van lucht. Steeds meer zullen door de ether gaan en als zodanig beschikbaar komen.

Unveiled

soortgelijke ontwikkelingen vinden plaats in de’ onzichtbare ‘ realiteit van de verschillende lagen van bewustzijn, aangezien de bredere realiteit geleidelijk zal worden onthuld. Sluiers, die ons tot voor kort uit een bredere visie hielden, zijn dunner en dunner geworden. Neem bijvoorbeeld de sluier van het hiernamaals. De far shore kan steeds gemakkelijker contact met ons opnemen, en vice versa. Vandaar de succesvolle foto ‘ s van Prinses Juliana uit het hiernamaals (zie Extra 8). Tien jaar geleden was dat nog niet mogelijk. Niet zozeer de technologie (meer pixels en dergelijke), maar vooral de energetische laag tussen deze lagen van bewustzijn die steeds transparanter wordt, heeft ervoor gezorgd dat we een steeds bredere realiteit kunnen ervaren. Voor de allereerste keer zullen mensen ervaren dat iedereen die is overleden, nog leeft (zie §8.3). Vice versa, aan de andere kant: een enorme vreugde dat ‘de achterblijvers’ nu weten dat zij er ook nog zijn.

de sluier van de laag van bewustzijn met het oude verleden van Atlantis is ook dunner geworden. Dit heeft de kennis van deze Gouden Eeuw beschikbaar gemaakt tijdens het tijdperk van Waterman. Deze kennis is ‘onder water’ geweest in een cyclus van 98.000 jaar, en kan er nu boven uitstijgen. Zoals blijkt uit de huidige en toekomstige technologische kennis, die grote gelijkenis vertoont met die van Atlantis.

verder zijn ook de sluiers ‘closer to home’ dunner geworden: de verbinding met onze eigen ziel en daardoor ons hart. We worden gevoeliger. Waardoor we ons sneller realiseren hoe slecht / verkeerd we kunnen zijn, en ons afvragen hoe komt het dat we dat nooit eerder hebben gemerkt! Zowel binnen ons zelf als binnen de samenleving. De onrechtvaardigheden binnen het financiële systeem, de voortdurende milieuramp, de schandelijke ongelijkheid tussen arm en rijk, enzovoort. Alles zal naar boven komen, alles zal gevoeld worden, alles zal uit zichzelf boven water komen, niets kan meer verhuld worden.

het eerder genoemde verhaal van de ziel die steeds meer invloed krijgt op de persoonlijkheid op het werk. De persoonlijkheid wil over alles heersen, maar losgekoppeld van het al en daardoor zonder inzicht, creëert het uiteindelijk altijd chaos. De Aquarian energieën hebben een zeer positief effect op onze reis naar de ziel, maar een verwoestend effect op degenen die zich vastklampen aan de persoonlijkheid voor het dierbare leven. Deze mensen voelen zich aangevallen omdat hun geliefde waarden uit hun handen worden genomen. Voor hen werkt de Aquarian energie nogal warrig. Voor hen die er open voor staan, zal het een zegen zijn, een beloning voor de lange strijd tegen de oude wereld van afscheiding en het ik; het inzicht in oude wonden, en het openen van een nieuwe weg.

de website van Peter Toonen (natuurlijketijd.nl) bevat een opmerking van de Maya-sjamaan Miguel Vergara (Mexico, September 2012): ‘de Maya-profetie van 2012 spreekt van een tijd van hoop, nederigheid, vergeving en liefde. Een tijd om de diepten van ons wezen in te gaan, en een tijd om te delen wie we zijn, in dienst van de mensheid. De profetie zal alleen bestaan in de reflectie van onze staat van bewustzijn, en in het behoren tot het hart van de aarde, en het hart van de hemel. De Maya oudsten stellen duidelijk dat 2012 geen exacte datum is, en dat het niet het einde van de wereld is. Het is de tijd van een grote verschuiving in bewustzijn.’

symbool van Waterman

voor de betrokkenen heeft het Aquarius-tijdperk in de afgelopen vijftig jaar een magische ring gekregen, te beginnen met de hippies. In het Latijn betekent ‘aqua’ duidelijk ‘water’, en ‘Waterman’ betekent dus ‘behorend tot het water’. In veel culturen toont het Watermansymbool een man die een waterkruik draagt en hem uitgiet. Sinds het begin der tijden wordt dit symbool gebruikt voor het levende water, de nieuwe energie die in de atmosfeer wordt afgezet, waardoor iets zichtbaar wordt dat tot nu toe verborgen was. Dit levende water bevordert een proces van verandering en vernieuwing. (Een andere naam voor Maitreya is ‘de drager van Water’.) Waterman giet dit over alles en iedereen, zonder beperkingen, in nooit eindigende liefde en zonder dat het water ooit opraakt. De Bijbel verwijst ook op deze manier naar het komende tijdperk, zoals Jezus Zijn discipelen aldus instrueert: ‘wanneer je in de stad bent aangekomen zal een man contact met je opnemen (RJ had hier, “zal een man je tegenmoet treden”) met een kruik water: volg hem in het huis waar hij zal binnengaan’ (Lucas 12, vers 7-10). Dat deden ze en in dat huis werd een groots diner gevierd. Ze zaten aan dezelfde tafel en aten met elkaar.: dit verwijst naar hoe samenwerking en groepsbewustzijn in de new Age de deal zullen zijn, en om de eenheid van de mensheid te ervaren.begin vorige eeuw verwees Alice Bailey naar het symbool van ‘water’ als volgt: ‘Waterman, de drager van water, symboliseert de zuiverheid van de groep en de relatie, vóór de universaliteit van ervaring, en vóór het water dat over iedereen en iedereen zal worden gegoten. Toen we zo ‘ n tweehonderd jaar geleden met dit bord begonnen, werd water voor het eerst een openbare dienst en werd het algemeen gebruikt voor sanitaire doeleinden en irrigatie. De controle over het water en het gebruik ervan voor wereldwijd transport werd een realiteit. Sanitair in onze huizen is tegenwoordig zo gewoon dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen hoe de wereld eruit moet hebben gezien voor stromend water.”

De energie van de aquariaan

elk tijdperk vereist een ander soort bewustzijn, en elk nieuw tijdperk wordt sterk beïnvloed door één of meer stralen van een totaal van zeven kosmische energieën (zie bijlage G). Stralen trekken zich terug en andere stralen ‘presenteren zich’. Langs deze lijn trekt de zesde straal van het idealisme uit het Vissentijdperk zich nu terug, en de zevende straal van ceremoniële orde, magie, ritueel of organisatie treedt krachtig in werking. Creme beschrijft het als volgt: ‘deze kosmische energie vormt het spirituele idee op de materiële vlakte. Hij verbindt het spirituele idee met de materie. Een spiritueel paradigma kan alleen naar de aarde worden gebracht en materialiseren met behulp van de energie van de zevende straal. Samen met de vierde straal van ‘harmonie, schoonheid, kunst en eenheid’ – die rond 2025 zal ingaan – zal dit leiden tot een grote verscheidenheid in alle vormen van kunst. De hoogste vorm van kunst wordt altijd geproduceerd door deze combinatie van stralen.’De vierde straal geeft de kleur en de uitdrukking, de zevende geeft het structuur. Dus echt grote kunstenaars kunnen nu wedergeboren worden. Volgens Creme, de zevende straal is de meest praktische van alle stralen, en zal mensen samen te voegen. ‘Hij verbindt het spirituele ideaal met materie. Wanneer de mensen zich werkelijk realiseren dat ze verbonden en onderling afhankelijk zijn, zullen ze hun angst verliezen, en daardoor hun hebzucht.’

gedwongen om

de Aquarian energie te kiezen, en daarmee de inspanning van alle goddelijke en kosmische krachten, zijn een grote steun voor de mensheid. Toch kan deze energie als neutraal worden beschouwd, het is positief noch negatief: het stimuleert wat er is. Voor te veel van deze mooie energie voor een agressieve lomperik, zal deze persoon alleen maar agressiever (dat wil zeggen, gevoelig) maken. Als mensen volharden in hun persoonlijkheid, zal dit leiden tot het opblazen van dit ego uit proportie, dat wil zeggen, volharden in egoïsme, narcisme, plezier zoeken en overconsumptie. De Aquarian energie zal op zichzelf geen goede relaties herstellen en vrede brengen, maar eerder openbaar maken wat verborgen was. Mensen zelf blijven verantwoordelijk en zijn gedwongen om te kiezen (Maitreya noemt daarom deze energie van liefde: het zwaard van onderscheid). Dat is precies wat we zien in de samenleving. In allerlei maatschappelijke situaties worden we gedwongen keuzes te maken. Hoe denken we erover? Bestaat dit nog?? Degenen die worden aangeraakt voegen hoofd en hart samen. ‘Het water des levens stroomt van ons hart naar het heilige vuur in de geest.’

De Toekomst

de eerder genoemde Aquarian energy zal de samenleving drastisch veranderen. Het nieuwe tijdperk duurt ongeveer tweeduizend jaar, dus aan het einde zullen de mensheid en de aarde onherkenbaar veranderd worden. Gelukkig hoeven we geen tweeduizend jaar te wachten op ‘paradise on earth’. Wanneer het bredere en nieuwe denken (zie hoofdstuk 8) snel wortel schiet, zal de samenleving in slechts tien jaar tijd metamorfose ondergaan. Natuurlijk hangt alles af van de snelheid waarmee de mensheid zich aanpast, maar de voortekenen zijn positief.

synthese

het belangrijkste fenomeen in het Watermantijdperk is synthese. Alles zal samenkomen en helder worden; een synthese van het materiële en het geestelijke. We staan op het punt te ontdekken wat bewustzijn is en dat de dood niet bestaat. We zullen beginnen te beseffen dat we goddelijke wezens zijn, op weg in een spirituele evolutie, met zijn wetten van Karma en reïncarnatie. We staan op het punt te ervaren dat alles energie is en dat we allemaal verbonden zijn. Sterker nog, we zijn allemaal manifestaties van één en hetzelfde bewustzijn. We zullen beginnen te beseffen dat we een individueel bewustzijn hebben en deel uitmaken van één grote kosmische menselijke familie (inclusief buitenaardsen).

eenheid door diversiteit

het tijdperk van Waterman zal het tijdperk van samenwerking zijn. De hiërarchische en slaafse, piramidale organisatiestructuur zal worden verlaten, netwerken van egalitaire mensen zullen het overnemen. Netwerken en groepen van gelijkgestemde mensen, en ondanks hun gelijkgestemde geest, zullen ze ook heel anders zijn, want een ander credo voor de new Age is ‘eenheid door diversiteit’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.