determinanten van succesvolle diabetes zelfmanagementgedrag bij vrouwen van Arabische afkomst met Diabetes type 2

Achtergrond: Diabetes type 2 (T2D) blijft een escalerend volksgezondheidsprobleem en draagt bij tot een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Hoewel de complicaties van T2D een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van vrouwen van Arabische afkomst is, is er gebrek aan informatie over hun gezondheidspraktijken en diabeteszelfbeheergedrag.

doelstellingen: Het doel is om de impact van diabetes kennis, sociale/familie ondersteuning, acculturatie, en diabetes-gerelateerde emotionele stress op DSM gedrag en glycemische controle onder vrouwen van Arabische afkomst met behulp van het Roy Adaptatiemodel te onderzoeken.

methode: een niet-experimenteel correlationeel beschrijvend ontwerp.

resultaten: de BMI, Diabetes kennis, diabetes-gerelateerde emotionele stress, en het niveau van HbA1C verklaard 28% van de variantie in DSM gedrag. DSM-gedrag was negatief gerelateerd aan diabetes-gerelateerde emotionele stress. DSM gedrag was positief gerelateerd aan diabetes kennis en HbA1c.

conclusies: de bevindingen van dit werk boden een basis voor verder geavanceerd onderzoek ontwerp met inbegrip van experimentele ontwerpen om de kennis van dit fenomeen uit te breiden en hoe deze ziekte succesvol te beheren, maar toch een cultureel geschikte methode.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.