Management By Exception

Wat is Management By ExceptionManagement By Exception is een stijl van bedrijfsmanagement die zich richt op het identificeren en behandelen van gevallen die afwijken van de norm. Management by Exception heeft zowel een algemene business applicatie als een business intelligence applicatie.

algemene zakelijke uitzonderingen zijn gevallen die afwijken van het normale gedrag in een bedrijfsproces en die uniek moeten worden behandeld, meestal door menselijke interventie.

hun oorzaak kan procesafwijking, infrastructuur-of connectiviteitsproblemen, externe afwijking, slechte bedrijfsregels, misvormde gegevens, enz.omvatten.

Management by Exception hier is de praktijk om dergelijke voorvallen te onderzoeken, op te lossen en te behandelen met behulp van geschoold personeel en softwaretools. Goed management kan bijdragen aan de efficiëntie van bedrijfsprocessen.

vaak in deze gevallen zal het proces exception management worden genoemd, omdat uitzonderlijke gevallen niet de enige focus zijn van het managementbeleid, en exception management (in tegenstelling tot management by Exception) duidt op een meer gematigde toepassing van het proces.

Management by Exception (MBE) is een managementstijl die werknemers de verantwoordelijkheid geeft om zelf beslissingen te nemen en hun werk of projecten uit te voeren.

Het bestaat uit focus en analyse van statistisch relevante anomalieën in de gegevens.

als zich een ongewone situatie of afwijking in de geregistreerde gegevens voordoet, die problemen voor het bedrijf kan veroorzaken en niet door de werknemer op zijn niveau kan worden beheerd, moet de werknemer de beslissing doorgeven aan het volgende hogere niveau.

bijvoorbeeld, als alle producten verkopen tegen hun verwachte volumes voor het kwartaal, behalve een bepaald product dat onder presteert of over presteert met een statistisch relevante marge, zullen alleen de gegevens voor dat product aan de managers worden gepresenteerd voor verder onderzoek en ontdekking van de onderliggende oorzaak.

Management By Exception kan bedrijfsfouten en omzichtigheden naar voren brengen, ondoeltreffende strategieën die moeten worden verbeterd, veranderingen in de concurrentie en zakelijke kansen.

Management By Exception is bedoeld om de managementlast te verminderen en managers in staat te stellen hun tijd effectiever door te brengen in gebieden waar dit de meeste impact zal hebben.

Exception management heeft ook een IT-toepassing.

bij het schrijven van code, als de programmeur ziet dat er een uitzonderlijk geval zal zijn waarin een vooraf gedefinieerde aanname van de toepassing zal worden geschonden, zal de programmeur die uitzondering Vanaf het begin programmatisch moeten behandelen.

voordelen van management by Exception

het belangrijkste voordeel van management by Exception is dat problematische kwesties snel worden geïdentificeerd, en managers hun tijd en energie verstandiger kunnen gebruiken voor belangrijke kwesties in plaats van voor minder belangrijke die vertragingen in hun dagelijkse activiteiten kunnen veroorzaken.

bovendien moeten managers minder aan statistieken werken en wordt de frequentie van het nemen van beslissingen minder, wat tijd bespaart. Omdat managers minder beslissingen nemen, hebben werknemers meer verantwoordelijkheid, wat hun motivatie verhoogt.

het nadeel van het management bij uitzondering

voorvallen van fouten bij het berekenen van budgetten leiden tot grote verschillen in variantie, en het vinden van de fouten kan tijdrovend zijn.

bovendien verhogen financiële analisten die verantwoordelijk zijn voor de berekening van varianties de overheadkosten van een bedrijf. Als de financiële analisten niet goed presteren, zal het een verspilling van tijd en geld worden.

een ander nadeel is dat alleen managers macht hebben over echt belangrijke beslissingen, die voor werknemers op een lager niveau demotiverend kunnen zijn. Bovendien kan de tijd die nodig is om de problemen door te geven aan managers tijdrovend zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.