Miltiades

Slag bij Marathon

toen het Perzische leger landde in de Baai van Marathon, stelde Miltiades in de vergadering voor dat de Atheners zich bevoorraden en de vijand meteen tegemoet gingen in plaats van Athene vast te houden en te wachten op hulp van Sparta. Zijn voorstel werd goedgekeurd. Op de avond na de Perzische landing, trok de zwaar bewapende Atheense infanterie het plan van Marathon in en blokkeerde de Perzische opmars. De volgende dag trok het Perzische leger zich in positie en bood de strijd aan.tegen die tijd hadden 1000 Plateeërs zich bij de 10.000 Atheners gevoegd, en het was niet bekend of Sparta hulp bood, maar Miltiades adviseerde om aan te vallen. De stemming van de 10 generaals was gelijk, maar de polemarch, Callimachus, verbrak de gelijkschakeling ten gunste van Miltiades. Terwijl Miltiades wachtte op een kans om de vijand onder gunstige voorwaarden te ontmoeten, kwam het nieuws dat de Spartanen zouden marcheren wanneer de maan vol was. Maar voordat de Spartanen arriveerden, zag Miltiades een goede kans en beval bij dageraad een aanval. Hij gebruikte de tactiek van een zwak centrum en versterkte vleugels tegen een superieure infanteriemacht en was succesvol.de held van de dag, Miltiades nam het bevel over een zeeoffensief in de Cycladen in 489. Bij een mislukte aanval op Paros raakte hij gewond. Bij zijn terugkeer werd hij afgezet, veroordeeld en beboet. Hij stierf kort daarna als gevolg van zijn wond.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.