„Arabska Wiosna” w perspektywie globalnej: ruchy społeczne, zmieniające się konteksty i przemiany polityczne w świecie arabskim (2010-2014)

Streszczenie

celem tego rozdziału jest zbadanie znaczenia wykorzystania pojęcia „ruchu społecznego” do analizy wydarzeń, które w ciągu ostatnich kilku lat były Teatrem Świata Arabskiego, oraz, poprzez krytyczną lekturę takich wydarzeń, ponowne ujęcie roli takich ruchów w porównaniu z innymi wyznacznikami. Przyjęta tu definicja ruchu społecznego odnosi się do istnienia i działania sieci jednostek i grup, które podzielają pewne poczucie kolektywnego przeznaczenia i kolektywnie domagają się zmian społecznych i politycznych poprzez różne formy protestu. Interpretacja tego, co wydarzyło się w świecie arabskim od 2010 roku, jest jednak operacją bardzo delikatną, ponieważ procesy inicjowane przez ruchy społeczne często przeradzały się w wojny domowe, zamachy stanu i/lub konserwatywne wydarzenia polityczne. Zarówno lokalne roszczenia, jak i międzynarodowa geo-strategia są również uwikłane w określanie różnych łańcuchów wydarzeń, dlatego trudno jest precyzyjnie ocenić rolę ruchów społecznych w wywoływaniu wydarzeń, które doprowadziły, lub nie, w zależności od miejsca, do zmiany reżimu. Im więcej czasu mija po wydarzeniach, tym więcej badaczy staje się podejrzliwych co do roli ruchów społecznych. Wydaje się, że okres Rewolucyjnego romantyzmu, który towarzyszył wydarzeniom i natychmiast po nich następował, staje się przedmiotem znacznie bardziej ostrożnych interpretacji. Kolejną trudność dodaje fakt, że postrzeganie istnienia i cech sfery Obywatelskiej w kontekście kulturowym świata arabskiego stało się obiektem trwałych klisz kulturowych. Samo istnienie i rola wyrażeń pochodzących ze sfery Obywatelskiej w społeczeństwie należy zatem przeanalizować historycznie i antropologicznie, aby ocenić charakter współczesnych protestów. W tym rozdziale twierdzę, że jednym z warunków niezbędnych do wyjaśnienia logiki mobilizacji ruchów społecznych jest ponowna ocena historycznego wymiaru sfery Obywatelskiej w regionie. Współczesne ruchy społeczne, ale także ich ewolucja od 2011 roku, nie mogą być rozumiane bez spojrzenia na historię mobilizacji w tym kontekście kulturowym. W związku z tym zbadam tutaj korzenie wymiaru obywatelskiego w świecie arabskim i prześledzę jego rozwój i granice w trakcie wydarzeń, które miały miejsce w tym regionie od 2010 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.