Atlanta Motorcycle Accident Lawyer

motocykliści mają szczególnie wysokie ryzyko poważnych obrażeń, gdy biorą udział w wypadkach na drodze. Wysypka na drogach i uraz kręgosłupa szyjnego są często najmniej motocyklista może spodziewać się w wypadku, a bardziej dotkliwe skutki-zwłaszcza tych z udziałem samochodów dojeżdżających do pracy – może spowodować katastrofalne i zmieniających życie szkody.

na szczęście, jeśli twój wypadek motocyklowy miał miejsce z powodu zaniedbania innego kierowcy, adwokat ds. obrażeń ciała może pomóc ci w dochodzeniu odszkodowania od tej lekkomyślnej lub nieostrożnej osoby za każde doznane obrażenia i straty. Praca z doświadczonym prawnikiem od wypadków motocyklowych w Atlancie jest zwykle najlepszym sposobem na zwiększenie szans na odzyskanie odszkodowania za szkody z wraku.

jak prawo stanowe odnosi się do motocyklistów i wypadków motocyklowych

podobnie jak istnieje wiele różnych przepisów ruchu drogowego, które operatorzy pojazdów silnikowych w Gruzji muszą przestrzegać, istnieje wiele przepisów bezpieczeństwa, które mają zastosowanie w szczególności do motocyklistów. Na przykład, oficjalny Kodeks Gruzji §40-6-311 zabrania operatorom motocykli siedzieć lub przewozić pasażerów w dowolnym miejscu z wyjątkiem zwykłego siedzenia, a O. C. G. A. §40-6-315 wymaga, aby każdy motocyklista w dowolnym wieku w stanie Georgia nosił ochronne nakrycie głowy przez cały czas podczas jazdy.

Jeśli inny kierowca naruszy obowiązek staranności wobec każdej innej osoby dzielącej z nim drogę, każdy motocyklista poszkodowany w wyniku wypadku może wnieść pozew przeciwko temu kierowcy na podstawie jego zaniedbania prawnego. Dodatkowo, każdy motocyklista, który nie przestrzegał przepisów dotyczących motocykli, może otrzymać obniżone odszkodowanie, nawet jeśli nie był to przede wszystkim jego wina.

pod O. C. G. A. §51-12-33, sąd cywilny może zmniejszyć odszkodowanie powoda o dowolny procent winy, którą ponosi za własny wypadek, lub zablokować mu całkowite odzyskanie, jeśli jest winny 50 procent lub więcej. Oprócz udowodnienia zaniedbania ze strony pozwanego(pozwanych) w sprawie, doświadczony adwokat wypadku motocyklowego Atlanta może również pracować w imieniu powoda, aby zakwestionować zarzuty winy porównawczej wobec nich.

Znaczenie złożenia pozwu na czas

poza zmodyfikowanym systemem porównawczym, w ramach którego działają sądy cywilne w Gruzji, kolejną blokadą prawną, która często utrudnia odzyskanie po wypadkach motocyklowych, jest przedawnienie. Zgodnie z §9-3-33 O. C. G. A., większość powodów ubiegających się o odszkodowanie za obrażenia ciała w Gruzji ma tylko dwa lata od daty ich wypadku, w którym można złożyć pozew.

jeśli potencjalny powód nie dotrzyma tego ustawowego terminu złożenia wniosku, jego sprawa prawdopodobnie zostanie przedawniona, co oznacza, że nie będą uprawnieni do odzyskania odszkodowania za jakiekolwiek obrażenia lub straty, bez względu na to, jak jasna może być wina pozwanego. Po zatrzymaniu, wykwalifikowany prawnik motocyklowy crash w Atlancie może określić, jakie terminy składania wniosków mają zastosowanie do konkretnej sprawy i zapewnić roszczenie powoda jest złożony na czas.

Porozmawiaj z prawnikiem od wypadków motocyklowych w Atlancie

wypadki motocyklowe są często szczególnie niszczycielskimi zdarzeniami, nawet w porównaniu z innymi rodzajami wraków pojazdów silnikowych. Oprócz poważnych obrażeń powodujących kosztowne rachunki medyczne i brak czasu wolnego od pracy, ofiary wypadków motocyklowych często borykają się również ze znacznymi stratami pozagospodarczymi, w tym utratą konsorcjum, utratą przyjemności z życia i różnymi stratami związanymi z trwałą niepełnosprawnością lub zniekształceniem.

chociaż technicznie możliwe jest prowadzenie postępowania cywilnego bez profesjonalnego doradztwa prawnego, stawiłbyś się w znaczącej—i niepotrzebnej—niekorzystnej sytuacji. Daj sobie i swojej sprawie większe szanse na sukces, zatrudniając prawnika Atlanta motorcycle accident lawyer. Zadzwoń już dziś, aby zacząć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.