Otwarty Dialog

w artykule ilustrującym metodę otwartego dialogu Seikkula, Alakar i Aaltonen postulują, że „z społecznego konstrukcjonistycznego punktu widzenia psychoza może być postrzegana jako jeden ze sposobów radzenia sobie z przerażającym doświadczeniem w życiu, które nie ma innego języka niż halucynacje i urojenia” i że „należy widzieć reakcje psychotyczne próby zrozumienia własnych doświadczeń, które są tak ciężkie, że uniemożliwiły skonstruowanie racjonalnej narracji mówionej” argumentując, że ludzie mogą mówić o takich doświadczeniach w metaforze.

oferują model, który „reakcje psychotyczne bardzo przypominają traumatyczne doświadczenia” z doświadczeniami wiktymizacji „nie są przechowywane w części systemu pamięci, który promuje tworzenie sensu”. Postulat, że ” otwarty dialog, bez żadnych z góry zaplanowanych tematów i form, wydaje się być ważny w budowaniu nowego języka, w którym można wyrażać trudne wydarzenia w życiu.”

to zrozumienie różni się radykalnie od typowych psychiatrycznych modeli psychozy, które uważają, że jest spowodowane przez proces biologiczny w mózgu, taki jak dopaminowa hipoteza schizofrenii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.