Sposoby naprawienia błędu bufora sterownika w systemie Windows 10?

sterownik overran błąd stosu

BSOD lub niebieski ekran śmierci w systemie Windows 10 występuje, gdy system operacyjny napotkał severebug, który ograniczył normalne funkcjonowanie komputera, a następnie ekran zmienia kolor na niebieski.smutny uśmiech, sygnalizujący poważny problem. Ten ekran jest nazywany niebieskim ekranem śmierci lub BSOD. BSOD może wystąpić z wielu powodów.Przy każdym BSOD pojawia się komunikat o błędzie wraz z kodem zatrzymania. Programiści mogą uzyskać informacje z kodu Stop.

w tym artykule rozmawiamy o błędzie bufora sterownika w systemie Windows 10. Ten błąd wystąpił podczas instalowania aktualizacji funkcji lub po zakończeniu aktualizacji. Komunikat o błędzie powie ” Twój komputer napotkał problem i wymaga ponownego uruchomienia. Zbieramy informacje o błędach, a następnie zrestartujemy dla Ciebie.”. Komunikat o błędzie może, ale nie musi, zawierać nazwy plików systemowych, takich jak ntoskrnl.exe, hal.dll, nvlddmkn.sys itp.

użytkownik może nie rozumieć dogłębnie problemu z buforem stosu sterownika. Ten problem występuje, gdy sterownik przekroczył bufor oparty na stosie w sposób, który zapisał adres zwrotny funkcji. W rezultacie, gdy funkcja zostanie zwrócona, zostanie przypisany dowolny adres. Ten scenariusz nazywa się przeciążeniem bufora. W prostych słowach jest to analogiczne do uzyskania dostępu przez nieautoryzowanego użytkownika do Twojego systemu. BSOD zatrzymuje działanie systemu operacyjnego i uniemożliwia nieuprawnionemu użytkownikowi dostęp do systemu.

kroki,aby naprawić bufor stosu sterownika

jak wspomniano wcześniej, BSOD z kodem błędu bufora stosu sterownika zapobiega nieuzasadnionemu dostępowi do kontroli całego systemu. Istnieją pewne metody, których możesz przestrzegać, aby rozwiązać problem.

  1. możesz odinstalować dowolnie zaktualizowane lub nowo zainstalowane sterowniki lub oprogramowanie
  2. Zaktualizuj sterowniki do najnowszej wersji.
  3. Uruchom Memory DiagnosticsTool-Uruchom MemTest86+, aby przeanalizować i przetestować pamięć RAM systemu.
  4. Uruchom Przywracanie systemu.

Napraw problem za pomocą przewodnika do rozwiązywania problemów z niebieskim ekranem Online

Microsoft ma narzędzie do rozwiązywania problemów BSOD online, którego można użyć do rozwiązania tych problemów. Portal internetowy poprowadzi Cię przez kilka scenariuszy rozwiązania błędu.

Odinstaluj ostatnio zainstalowane sterowniki lub oprogramowanie

wykonaj to w trybie awaryjnym. Jeśli niedawno zainstalowano dysk przed lub po aktualizacji funkcji,dobrym pomysłem byłoby odinstalowanie go.

użyj panelu startowego, aby otworzyć Menedżera urządzeń. Teraz przejdź do urządzenia, kliknij prawym przyciskiem i przejdź do Właściwości.

Przełącz na kartę sterowniki i sprawdź opcję powrotu do poprzedniej wersji sterownika.Lub po prostu odinstaluj go, a następnie zainstaluj ponownie, lub po prostu kliknij Updatedriver. Uruchom ponownie maszynę, aby zobaczyć zmianę.

Uruchom Memory DiagnosticsTool

użyj panelu wyszukiwania w systemie Windows 10, aby otworzyć Narzędzie diagnostyczne pamięci. Przed uruchomieniem narzędzia diagnostycznego pamięci, zapisz wszystkie niedokończone prace, uruchom ponownie maszynę, a następnie uruchom narzędzie diagnostyczne pamięci.

Uruchom MemTest86+, aby przeanalizować i przetestować pamięć RAM

sprawdź artykuł MemTest86+, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Uruchom Przywracanie systemu

Możesz uruchomić Przywracanie systemu, jeśli wszystkie powyższe metody zawiodły. Jeśli problem wystąpił poinstalacja nowego sterownika, możesz również uruchomić Przywracanie systemu.

o Debaleenie

szczęście to najlepsza terapia. Użyj go, aby uzdrowić siebie i innych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.