Öppen dialog

i en uppsats som illustrerar den öppna dialogmetoden seikkula, Alakar och Aaltonen postulerar att ”ur socialkonstruktionistisk synvinkel kan psykos ses som ett sätt att hantera skrämmande upplevelser i sitt liv som inte har något annat språk än hallucinationer och vanföreställningar” och att ”psykotiska reaktioner bör ses försök att förstå sina erfarenheter som är så tunga att de har gjort det omöjligt att konstruera en rationell talad berättelse” och argumenterar för att människor kan prata om sådana upplevelser i metafor.

de erbjuder en modell som” psykotiska reaktioner i hög grad liknar traumatiska upplevelser ”med upplevelser av offer”som inte lagras i den del av minnessystemet som främjar sinnesskapande”. Postulera att ” en öppen dialog, utan några förplanerade teman eller former verkar vara viktigt för att möjliggöra consturction av ett nytt språk för att uttrycka svåra händelser i ens liv.”denna förståelse skiljer sig radikalt från vanliga psykiatriska modeller av psykos som ser den som orsakad av en biologisk process i hjärnan, såsom dopaminhypotesen om schizofreni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.