Atlanta Intervention Network

Anger Management Counseling:

certifierad behandlingsleverantör för våld i hemmet och ilska Management klasser. Mäns och kvinnors klasser tillgängliga. Stat certifierad av Georgia Commission on Family Violence och övervakad av Department of Corrections. Kväll och helg klasser tillgängliga.

alkohol-och drogutvärdering:

klinisk utvärderare om delstaten Georgiens DHR-register för personer som söker en utvärdering för återinförande av körkort samt för skyddstillsyn.

alkohol-och drogbehandling / utbildning:

behandlingsleverantör för delstaten Georgiens DHR-register för Asam-nivå I. både individuell och grupprådgivning tillgänglig. Alkohol – och drogutbildningskurser och ASAM nivå i gruppbehandling.

substansmissbrukare:

certifierad genom NAADAC (#10282) och DOT för att utföra kliniska utvärderingar.

Addiction Counselor Supervision:

övervakning tillgänglig för certifierade Missbruksrådgivare som söker omcertifiering såväl som de som söker initial certifiering. Georgia Addiction Counselors Association certifierad klinisk handledare ( CCS) # 0199.

Anger Management:

utbildning: Credentialing för Anger Management

ladda ner broschyr för att registrera

Pastoral Counseling:

död, sorg och förlust; tro och konflikt; andlighet; relationsfrågor; emotionella, fysiska och sexuella övergrepp; Ungdomar och Barn; intimitet frågor; skilsmässa återhämtning; vaktmästare frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.