Atlanta motorcykel olycka advokat

motorcyklister har en särskilt hög risk för allvarliga skador när de blir inblandade i olyckor på vägen. Road utslag och whiplash är ofta det minsta en motorcyklist kan förvänta sig att uppleva i en krasch, och allvarligare effekter—särskilt de som involverar pendlare bilar—kan orsaka katastrofala och livsförändrande skada.

lyckligtvis, om din motorcykelolycka inträffade eftersom en annan förare var försumlig, kan en personskadeadvokat hjälpa dig att driva ersättning från den hänsynslösa eller slarviga personen för varje skada och förlust du lidit. Att arbeta med en erfaren Atlanta motorcykel olycka advokat är oftast det bästa sättet att öka dina odds för att återvinna ersättning för skador från ett vrak.

hur statlig lag adresserar motorcyklister och motorcykelolyckor

precis som det finns många olika trafiklagar som motorfordonsoperatörer i Georgien måste följa, finns det många säkerhetsbestämmelser som gäller specifikt för motorcyklister. Till exempel förbjuder den officiella koden för Georgia 20-6-311 motorcykeloperatörer att sitta eller transportera passagerare var som helst utom på en vanlig plats, och O. C. G. A. 40-6-315 kräver att alla motorcyklister i alla åldrar i delstaten Georgia bär skyddande huvudbonader hela tiden medan de rider.

om en annan förare bryter mot vårdplikten som de är skyldiga till varje annan person som delar vägen med dem, kan någon motorcyklist som skadas som ett resultat väcka talan mot den föraren baserat på deras juridiska försumlighet. Dessutom kan alla motorcyklister som inte följde motorcykellagar själva få sina tillgängliga skador minskade även om de inte i första hand hade fel.

Under O. C. G. A. 51-12-33, en civil domstol kan minska en kärandes ersättningsgilla ersättning med oavsett procent av fel de bär för sin egen olycka, eller hindra dem från återhämtning helt och hållet om de är 50 procent eller mer fel. Förutom att bevisa vårdslöshet från svarandens sida i ett fall kan en erfaren Atlanta motorcykelolycka advokat också arbeta på en kärandes vägnar för att bestrida anklagelser om jämförande fel som gjorts mot dem.

vikten av att lämna in kostym i tid

utöver det modifierade jämförande felsystemet enligt vilket Georgiens civila domstolar verkar, är en annan rättslig vägspärr som vanligtvis hindrar återhämtning efter motorcykelolyckor stadgan för begränsningar. Enligt O. C. G. A. 9-3-33 har de flesta käranden som söker ersättning för en personskada i Georgien bara två år efter det att deras olycka inträffade för att väcka talan.

om en potentiell kärande inte följer denna lagstadgade inlämningsfrist kommer deras fall sannolikt att vara tidsbegränsat, vilket innebär att de inte skulle vara berättigade att återkräva ersättning för någon av deras skador eller förluster oavsett hur tydligt svarandens fel kan vara. En gång bevarad kunde en kvalificerad motorcykelkraschadvokat i Atlanta avgöra vilka ansökningsfrister som gäller för ett visst fall och se till att en kärandes påstående lämnas in i tid.

tala med en Atlanta motorcykel olycka advokat idag

motorcykelolyckor är ofta särskilt förödande incidenter även jämfört med andra typer av motorfordon vrak. Förutom allvarliga skador som resulterar i dyra medicinska räkningar och missade ledigt arbete, motorcykel krasch offer hamnar ofta hantera betydande icke-ekonomiska förluster för, inklusive förlust av konsortium, förlust av njutning av livet, och olika förluster i samband med en permanent funktionshinder eller vanställdhet.

även om det är tekniskt möjligt att driva civilrättsliga tvister utan professionell juridisk vägledning, skulle du sätta dig själv i en betydande—och onödig—nackdel genom att göra det. Ge dig själv och ditt fall en bättre chans till framgång genom att anställa en Atlanta motorcykel olycka advokat. Ring idag för att komma igång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.