döda isbjörnar på Island”only logical thing to do ”

beslutet att skjuta och döda en isbjörn som dök upp på Island på lördagskvällen överensstämde med det officiella förfarandet och var ett” enkelt beslut ” för polisen att ta, det har framkommit.björnen som dödades i helgen var den femte som anlände till Island detta århundrade. Det har varit några 600 rapporterade observationer av isbjörnar på Island sedan landet bosatte sig i 8 th -9-talet, men faktiska ankomster kan naturligtvis vara många fler.

Mer: isbjörn skjuten och dödad i norra Island

två isbjörnar anlände inom några veckor efter varandra tillbaka i 2008. Beslutet togs att försöka rädda den andra genom att bedöva den och skicka den till Köpenhamns Zoo. Uppdraget misslyckades och djuret måste dödas när det försökte fly till havet.

en av björnarna som dödades 2008.

en av de björnar som dödades 2008. Foto: Iceland Monitor / Skapti

Efter dessa två incidenter 2008 inrättade Islands miljöminister en arbetsgrupp för att lägga fram förslag om hur man ska hantera isbjörnarnas ankomst till Island i framtiden.

experterna som konsulterades av gruppen uppgav enhälligt att en isbjörn långt ifrån dess naturliga livsmiljö alltid utgör ett hot. Gruppen drog slutsatsen att isbjörnar som anländer på land på Island borde dödas och grundade sitt beslut på tre huvudargument:

  1. säkerhet – isbjörnar utgör ett hot mot allmänheten och boskapen.
  2. bestånd – isbjörnar som kommer till Island kommer troligen från Östra Grönland där isbjörnsbestånden är friska och tål förlusten av enstaka djur.
  3. kostnad – Kostnaden för en räddningsoperation för en enda isbjörn kan löpa till tiotals miljoner isländska kr-augylna (10 miljoner isk 75 000)
en Isbjörnskropp från 2010.

en isbjörnskropp från 2010. Foto: Iceland Monitor / l Jacobney

beslutet att döda en björn fattas av den isländska polisen på grundval av en bedömning av faran. Isbjörnar är annars en skyddad art enligt isländsk lagstiftning och får inte dödas när de simmar ut till sjöss på eller isflak.

internationella unionen för bevarande av natur och naturresurser (IUCN), som håller en officiell röd lista över världens hotade arter, har aldrig uttryckt några invändningar mot arbetsgruppens beståndsargument.

Räddningskostnaderna skulle inte begränsas till enskilda operationer. Kostnaden för utbildning av människor och underhåll av nödvändig utrustning uppskattas till 10-15 miljoner ISK (ca. 75-110 000) per år – även om inga isbjörnar dyker upp.

en levande isbjörn som roaming på nordvästra Island 2011.

en levande isbjörn som roaming på nordvästra Island 2011. Foto: Isländsk kustbevakning

polisen som ansvarar för händelsen i helgen sa att det var lätt att bedöma scenen. ”Ingen tvekan i mitt sinne. Djuren var extremt nära människans bostad.”En grupp turister hade också enligt uppgift ett tält som slog mindre än en kilometer bort.

enligt direktör för Islands miljöbyrå, Kristusactubn Linda Ugubrnad Ugubrtir, måste en hel rad kriterier uppfyllas för att en isbjörn på Island ska kunna räddas snarare än dödas.

det måste finnas en bestämd destination för djuret, lämpligt boende måste vara tillgängligt för att hysa den bedövade björnen, och det måste finnas utbildad personal till hands, liksom en kommandoskytt utbildad i skytte från en helikopter.

vid tidigare tillfällen har Island försökt få myndigheterna i Grönland att återsända räddade isbjörnar där, men ett sådant tillstånd har aldrig beviljats.

officiella isbjörnsobservationer på Island sedan bosättningen.

officiella isbjörnsobservationer på Island sedan bosättningen. Foto: Isländska Institutet för Naturhistoria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.