determinanter för framgångsrik diabetes självhanteringsbeteenden bland kvinnor av arabisk härkomst med typ 2-Diabetes

bakgrund: typ 2-Diabetes (T2D) fortsätter att vara ett eskalerande folkhälsoproblem bidrar till ökad sjuklighet och dödlighet. Även om komplikationerna av T2D är ett stort hot mot hälsan hos kvinnor av arabisk härkomst, saknas information om deras hälsopraxis och diabetes självhanteringsbeteenden.

mål: Syftet är att undersöka effekterna av diabeteskunskap, Socialt/familjestöd, ackulturation och diabetesrelaterad känslomässig nöd på DSM-beteenden och glykemisk kontroll bland kvinnor av arabisk härkomst som använder Roy-Anpassningsmodellen.

metod: en icke-experimentell korrelationsbeskrivande design.

resultat: BMI, Diabeteskunskap, diabetesrelaterad känslomässig nöd och nivån av HbA1C förklarade 28% av variansen i DSM-beteenden. DSM-beteenden var negativt relaterade till diabetesrelaterad känslomässig nöd. DSM-beteenden var positivt relaterade till diabeteskunskap och HbA1C.

slutsatser: resultaten av detta arbete gav en grund för ytterligare avancerad forskningsdesign inklusive experimentella mönster för att utöka kunskapen om detta fenomen och hur man hanterar denna sjukdom framgångsrikt men ändå en kulturellt lämplig metod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.