lista över frågor

tidskriften Arthroplasty today samlar de kliniska och vetenskapliga grunderna för gemensam ersättning av höft och knä i ett öppet, onlineformat. Artroplastik idag solicits manuskript av högsta kvalitet från alla områden av vetenskaplig strävan som relaterar till ledplastik eller behandling av dess komplikationer, inklusive de som behandlar patientresultat, ekonomiska och politiska frågor, protesdesign, biomekanik, biomaterial, och biologiskt svar på artroplastik. Tidskriften fokuserar på fallrapporter.det är syftet med artroplastik idag att presentera material för praktiserande ortopediska kirurger som kommer att hålla dem uppdaterade om utvecklingen inom området, visa sig vara användbara i vården av patienter och hjälpa till att förstå den vetenskapliga grunden för detta subspecialty-område för ledbyte. De internationella medlemmarna i redaktionen ger ett världsomspännande perspektiv för tidskriftens intresseområde. Deras deltagande säkerställer att varje utgåva av artroplastik idag ger läsaren aktuella, peer-reviewed artiklar av högsta kvalitet.

artroplastik idag är också ett forum för information om förespråkningsuppdraget för American Association of Hip and Knee Surgeons.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.