Vad är socialisternas roll i fackföreningarna? / Vänster röst

i värmen i kampen mot cheferna, polisen och staten får arbetarna en smak av sin makt, skapar starkare band mellan sig och blir ofta radikaliserade genom kampen. Genom att ingripa i dessa handlingar, organisera medarbetare och motstå vedergällning blir medlemmarna i en vänsterpolitisk organisation en del av en stridande arbetarrörelse, bevisar sina färdigheter att leda andra arbetare och blir långsamt revolutionära kadrer som finslipas av klasskampen.

och, som Bertolt Brecht råder, ” dessa är de oumbärliga.”

* Jag vill tacka Charlie Post, Robert Belano och James Hoff för deras användbara feedback på tidigare utkast till denna artikel.

anmärkningar

1. Claus Offe och Helmut Wiesenthal, ”två logiker för kollektiv handling: teoretiska anteckningar om Social klass och organisationsform”, politisk makt och Social teori 1 (1980), 67-115.

3. Alexandra Bradbury, ”uppdaterad: Teamster Brass upphäver medlem” Nej ”rösta på UPS,” Labor Notes, 18 oktober 2018.

4. Eric Blanc,” West Virginia ’s Militant Minority”, Jacobin, 3 mars 2018.

6. Mer plattform och uppdragsbeskrivning finns på www.morecaucusnyc.org.

7. Mike Davis,” the Barren Marriage of American Labour and the Democratic Party, ” New Left Review i, nr 124 (November-December 1980).

8. Jarrod Shanahan och Andy slåss,” The Velvet Glove and the Iron Fist”, Jacobin, 26 juli 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.